bookmark_border
محسن روزبهانی
جلوه های ویژه میدانی
0

تعداد شرکت کننده در امتیازدهی : کاربر

  • adjust ملیت ایرانی

وی در آثار زیر نقش آفرینی کرده است:
«روزهای زندگی» «صاحبدلان» «کیفر» «شب بخیر فرمانده» «سرزمین خورشید» «باران» «رنگ خدا» «آخرین روزهای زمستان» «۲۳ نفر» «نفس گرم» «آبادان یازده ۶۰» «استرداد» «غلامرضا تختی» «تنگه ابو قریب» «هزارپا» «زالاوا» «روز سوم» «سلطان» «ضد گلوله» «فوق سری» «وکیل مدافع» «برادر جان» «ماجرای نیمروز» «گیلانه» «نردبام آسمان» «آژانس شیشه ای» «دوئل» «به وقت شام» «تنگه ابو قریب» «سرو زیر آب» «یوسف پیامبر» «بید مجنون» «تردید» «حقیقت گمشده» «خواب لیلا» «خیلی دور خیلی نزدیک» «شب می گذرد» «اخرین شناسایی» «خدا نزدیک است» «آخرین آواز سندباد» «ایلیا» «چهره به چهره» «فرستاده» «جایی نزدیک آسمان» «صنوبر» «خوش رکاب» «نابرده رنج» «هیس دخترها فریاد نمی زنند» «به آهستگی» «شاهزاده ایرانی» «شب واقعه» «33 روز» «کافه ستاره» «اقلیما» «پیشتازان فتح» «روبان قرمز»

ثبت نظر

برای ثبت نظر با نام کاربری خود ابتدا وارد شوید.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

نظرات کاربران

جشنواره سال بخش موضوع اثر جایزه نتیجه
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1382 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه خداحافظ رفیق کاندیدا
جشنواره دفاع مقدس 1391 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه روزهای زندگی تندیس بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1383 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه خیلی دور خیلی نزدیک کاندیدا
جشن خانه سینما 0 بخش مسابقه جلوه های ویژه میدانی و تصویری روز سوم تندیس بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1383 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه بید مجنون کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1385 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه قاعده بازی سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1396 بخش مسابقه بهترین جلوه های ویژه میدانی تنگه ابو قریب سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1377 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه روبان قرمز کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1396 بخش مسابقه بهترین جلوه های ویژه میدانی تنگه ابو قریب کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1396 بخش مسابقه بهترین جلوه های ویژه میدانی به وقت شام کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1396 بخش مسابقه بهترین جلوه های ویژه میدانی سرو زیر آب کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1391 بخش مسابقه بهترین جلوه های ویژه میدانی زیباتر از زندگی کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1384 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه شهر آشوب سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1382 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه دوئل سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1398 بخش داستانی بلند آبادان یازده ۶۰ سیمرغ بلورین کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1993 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه آخرین شناسایی کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1389 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه 33 روز سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1993 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه سجاده آتش سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1398 بخش داستانی بلند روز صفر سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1388 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه میدانی شب واقعه سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1395 بخش سودای سیمرغ جلوه های ویژه میدانی و تصویری ماجرای نیمروز سیمرغ بلورین کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1391 بخش مسابقه بهترین جلوه های ویژه میدانی استرداد کاندیدا
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1391 بخش مسابقه بهترین جلوه های ویژه میدانی استرداد سیمرغ بلورین برگزیده
جشنواره بین المللی فیلم فجر 1389 بخش مسابقه سینمای ایران بهترین جلوه های ویژه میدانی 33 روز سیمرغ بلورین برگزیده