این‌جانب طبق اسناد پیوست دارای مالکیت حقوق مادی اثر/آثار ارسال شده می‌باشم یا مجوز بهره‌برداری اثر مذکور را از دارنده مالکیت اخذ نموده‌ام. طبق این صلح‌نامه تمامی حقوق این اثر/آثار را بدون محدودیت واگذاری شامل حقوق مادی و محدودیت بهره‌برداری زمانی و مکانی، همراه با واگذاری حق تبلیغات روی اثر به‌صورت بلاعوض به سازمان صداوسیما واگذار می‌نمایم. با توجه به این صلح‌نامه سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران برای پخش اثر بر روی تمامی بسترهای انتشار مجاز می‌باشد. در ضمن حقوق مالکیت اثر مذکور پیش‌ازاین به‌صورت انحصاری برای بهره‌برداری واگذار نگردیده است و همچنین تعهد می‌نمایم هرگونه مسئولیت شکایت شخص ثالث در مورد حقوق واگذارشده این اثر به عهده این‌جانب است.
person
shopping_cart
ردیف عنوان محتوا فرمت فایل مدت فایل پیشنهاد انتشاردهنده

1

انتخاب کنید
 • movieمعاونت سیما
 • movieمعاونت برون مرزی
 • movieمعاونت سیاسی
 • movieمعاونت صدا

2

انتخاب کنید
 • movieمعاونت سیما
 • movieمعاونت برون مرزی
 • movieمعاونت سیاسی
 • movieمعاونت صدا

3

انتخاب کنید
 • movieمعاونت سیما
 • movieمعاونت برون مرزی
 • movieمعاونت سیاسی
 • movieمعاونت صدا

4

انتخاب کنید
 • movieمعاونت سیما
 • movieمعاونت برون مرزی
 • movieمعاونت سیاسی
 • movieمعاونت صدا

5

انتخاب کنید
 • movieمعاونت سیما
 • movieمعاونت برون مرزی
 • movieمعاونت سیاسی
 • movieمعاونت صدا

6

انتخاب کنید
 • movieمعاونت سیما
 • movieمعاونت برون مرزی
 • movieمعاونت سیاسی
 • movieمعاونت صدا
اطلاعات شما دریافت شد. لطفا فایل هایی که اطلاعات آن را در جدول فوق ثبت نموده اید به نشانی bazaremohtava@irib.ir ایمیل کنید.