شبکه گلستان
  • adjust عنوان www.golestan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=58
  • adjust نوع شبکه شبکه های رادیویی استان ها
  • adjust زبان فارسی
  • adjust تامین کننده سازمان صداوسیما
  • adjust شناسه 13084967