اطلاعات فیلم
  • عنوان
    شهید مدافع حرم شهید محمد هادی ذوالفقاری
  • عنوان بین المللی
  • زبان
    فارسی
  • درجه سنی
    عامه مردم