اطلاعات فیلم
  • عنوان
    ستاره های دارالارشاد
  • عنوان بین المللی
  • زبان
    فارسی
  • درجه سنی
    عامه مردم